ISBN

Всяка нова книга има уникален номер нарича ISBN. Той има 10 или 13 знака. За да търсите за тази книга, въведете номера (само цифри и може би буквата "X", не интервали или тирета) в полето за търсене.

Повече информация, според ISBN могат да бъдат намерени в Уикипедия.