Отказ от отговорност

Съдържанието на сайта

Няма гаранция за съдържанието на сайта по някакъв начин.

Цените на продуктите могат да се различават от реалните цени при поръчване. Проверете цени и продукти, когато сте поръчване.

Никакъв договор

Използването на този сайт не дава във всеки договор между IMSoft и потребителя.